Scandalous By Whroxie

THE GUSHING sound of waves was one of the most relaxing sounds on Earth. It was comforting. Her brown hair was tousled from the ocean breeze as she walked along the shore. It was a great place to relax and unwind. She deserved a vacation, leaving her stressful job for a while.

Life as a wedding planner had many pressures as well as many rewards. Being an event organizer got real stressful at times. Lalo na kapag moody at mahirap kausap ang kliyente. Pero kakaibang saya naman ang naibibigay kay Tessmarie ng trabaho niya lalo na kapag successful at nagustuhan ng kliyente ang gawa nila. Ang papuring natatanggap galing sa kliyente nila at mga tao ay nakakaalis ng pagod. Being a wedding planner was not really her dream.

Ang gusto noon ni Tessmarie ay maging isang flight attendant. Bata pa lang siya, iyon na ang pangarap niya. Gusto niya iyong nagta-travel sa iba’t ibang bansa. Paris France, the City of Lights, was every girl’s list of dream places to see at least once in her life. Kasama si Tessmarie sa maraming nangangarap na makarating sa Paris. Number one iyon sa list niya. Two years ago, natupad niya iyon. Nag-travel siyang mag-isa sa Paris.

Ang gusto ni Tessmarie noon ay libutin ang buong mundo. Hanggang sa mag-iba ang ihip ng hangin noong nasa kolehiyo na siya. She still wanted to travel around the world, but the dream of being a flight attendant had changed. Ang gusto na niya ay ang magtayo ng sariling travel agency. Nagtapos siya sa Pamantasan ng Santo Tomas sa kursong Tourism Management. Pero hindi rin iyon nangyari dahil ang pagiging wedding planner ang binagsakan niya. 

Tessmarie and her friend, Red Montero-Esquivel, ran their own wedding planning business na pinangalanan nilang Wedding Dream. Four years ago nang simulan nila ang negosyo. Mula sa maliit, lumaki ang negosyo nila. Naging sikat silang wedding planner ni Red sa buong bansa lalo na sa mga prominent personalities. Hindi na lang kasal ang in-organize nila kundi pati na rin ang iba’t ibang klaseng event. 

Pangarap ni Red ang magkaroon ng wedding planning business. Since wala namang kapital ang kaibigan para simulan ang negosyo, tinulungan niya ito. Nanghiram siya ng pera sa mga magulang niya. Iyon ang ginamit nila para simulan ang negosyo. Restaurant ang negosyo ng pamilya ni Tessmarie at ang mga magulang niya ang namamahala niyon katulong ang panganay niyang kapatid na babae. Dalawa lang silang magkapatid. Pitong taon ang tanda ng kapatid niyang si Cindy sa kanya. 

 Mas nakakatulong ang kapatid ni Tessmarie sa pamamahala sa restaurant nila. Katulad ng ama niya, isa rin itong chef samantalang siya naman ay walang kaalam-alam sa pagluluto. Pero walang pinagsisisihan si Tessmarie. Sobra niyang na-enjoy ang career niya. Thanks to Red. Red taught and guided her. 

Nag-training din si Tessmarie ng tatlong buwan sa Hong Kong para mas ma-improve ang kaalaman niya sa event planning. Sa kanilang dalawa ni Red, mas alam nito ang ganoong trabaho. Nagtrabaho kasi si Red sa isang catering service noong nasa kolehiyo pa lang ito. Napag-aralan naman nila ang events management, pero iba pa rin ang makukuhang kaalaman kung aktuwal talagang nagtatrabaho.

Mula sa paglalakad sa dalampasigan, napatigil si Tessmarie nang makita ang isa sa pinakaguwapong nilalang sa balat ng lupa. Ang lalaking pinagnanasahan niya ngayon. He was none other than Engineer Rogue Cole, Red’s ex-fiancé and the twin brother of Rostov Esquivel, Red’s husband.

“Rogue!”

Tumigil sa paglalakad si Rogue sa dalampasigan at tiningnan siya. Agad na gumuhit ang friendly smile sa mga labi ng lalaki. Pero isinusumpa ni Tessmarie na magiging ngiting may kasamang pagmamahal na iyon sa susunod. O kaya naman, ngiting may kasamang titig ng pagnanasa. Argh! She couldn’t wait for that to happen.

Patakbo siyang lumapit kay Rogue. Pero siyempre, mahinhin pa rin ang ginawa niyang pagtakbo. Mahirap na, baka ma-turn off agad si Rogue hindi pa man nabubuksan ang paunang kabanata ng love story nila.

“Hi, Maglalakad-lakad ka sa dalampasigan?”

Tessmarie was so stupid to ask the question about an obvious situation. Naku! Mema lang siya. Pero sabi nga nila, always make good conversation for a healthy relationship. 

May relasyon na ba kayo? 

Tessmarie almost laughed at the thought. Sana, hindi iyon makabawas sa puntos. Ang tanong, may puntos na ba siya?

“Yeah,” sagot ni Rogue na hindi nawawala ang ngiti sa mga labi. His pearly white teeth were exposed to full view.

“May puntos na ako?” 

Noon nawala ang ngiti ni Rogue na naguluhan yata sa tanong niya.

“Ha?” 

“Wala. Anong brand ng toothpaste ang gamit mo?”

Malakas na humalakhak si Rogue saka umiling. “Hay, Tessmarie, hindi ka pa rin nagbabago. You’re still bubbly.”

Nagsimula silang maglakad. Kasalukuyan silang nasa Esquivel Resort, pag-aari ng lola ni Rogue na ngayon ay pinamamahalaan na ng kambal nitong si Rostov.

“Nakaka-turn off ba ang ugali ko?”

“Of course not. Your vivacious manner has always made me laugh since then. It’s actually cute. You are cute.”

Ipinihit ni Tessmarie ang katawan sa kanang bahagi para itago kay Rogue ang reaksiyon niya. Lihim siyang napa-yes habang kuyom ang palad. Muli niya itong tiningnan at matamis na nginitian.

Ibinaling ni Rogue ang paningin sa karagatan. “Na-miss ko rin ang lugar na `to. Walang masyadong nabago.”

Pumulot ng maliit na puting bato si Rogue. Tiningnan nito iyon sandali habang patuloy sila sa mabagal na paglalakad bago iyon ibinato sa dagat.

Hindi maalis ang mga mata ni Tessmarie sa mukha ni Rogue. Napakaguwapo nito. He was like a pagan deity from Olympus. Tatalunin nito si Zeus sa kakisigan. Bumaba ang tingin niya sa dibdib nito. Medyo ini-stretch forward niya ang leeg para makita ang dibdib ng binata. Light blue long-sleeved shirt ang suot nito na itinaas hanggang siko ang manggas at hinayaang nakabukas ang tatlong butones kaya kitang-kita ang dibdib na may maninipis na balahibo. Isang khakie shorts ang pares niyon. Parang ang sarap haplusin ang pinong balahibo sa dibdib nito.

Biglang tumuwid ng tayo si Tessmarie sabay ngiti nang ibaling ni Rogue ang tingin sa kanya.

“Pagkatapos ba ng birthday ng kambal babalik ka na ng Canada?” Ang tinutukoy niya ay sina Thunder at Hunter na anak nina Rostov at Red.

“Depende. May project na iniaalok sa akin dito. Pinag-iisipan ko pa kung tatanggapin ko.”

Nakabase si Rogue sa Canada. Nandito lang ito ngayon sa Pilipinas para dumalo sa kaarawan ng mga pamangkin. Isa itong civil engineer.

“Tanggapin mo. Sayang din `yon. Pera din `yon,” sabi niya.

Marahang natawa si Rogue. “Hmm, give me at least one good reason for me to accept the offer.”

“Puwede bang ako na lang ang maging dahilan?” pabiro niyang sabi. Pero sa loob niya ay totoo iyon. Type niya talaga ang lalaking ito. Kung magkakaroon uli siya ng boylet, ito talaga ang gugustuhin niya.

Humarap sa kanya si Rogue at naglakad paatras. “Bakit ikaw? Are you enough reason for me to stay?” Amusement was dancing in his dark eyes.

“Of course!” She flipped her hair. “My kind is only in the Philippines. Don’t miss the opportunity to know me better.” 

Muling tumawa si Rogue. “I won’t argue with that. Your kind is really hard to find,” sabi nito saka muling tumabi sa kanya sa paglalakad.

“Gusto mong maligo?” mayamaya ay tanong ni Rogue. 

“Huh?” wala sa loob niyang tanong. Maliligo sila nang sabay?

“Ayaw mo ba?”

“Hindi. Gusto ko. Saan tayo maliligo? Shower o bathtub?” mabilis niyang tanong.

Muling humalakhak si Rogue. “Puro ka talaga biro.”

Mukha ba siyang nagbibiro? Seryoso kaya siya.

Oh… Dagat. Iyon ang ibig sabihin ni Rogue. Bakit ba niya naisip na sa banyo sila maliligo? 

Tumigil sa paglalakad si Rogue kaya napatigil din si Tessmarie. Tinanggal nito ang white espadrilles nito saka sinimulang tanggalin ang pagkakabutones ng polo isa-isa. Bawat pagkalas ng butones, mas malaking parte na ng dibdib ang nakikita ni Tessmarie. Parang nanunuyo ang lalamunan niya. Nang tuluyan nitong mahubad ang polo, lumantad na nang todo ang napakagandang katawan ni Rogue.

Shit na malagkit! Hindi lang pala mukha ang perfect sa lalaking ito, pati katawan ay perfect na pefect din. Tiniklop nito ang polo at ipinatong sa sapatos.

Sana pati shorts hubarin, may kapilyahang hiling ng wholesome niyang isip.

“Let’s swim?”

“Hindi ako nakapampaligo, eh.”

Isang Mediterranean blue sun dress ang suot ni Tessmarie saka white flip flop Havaianas. White scarf na may print ng asul na bulaklak ang isinabit niya sa kanyang leeg. 

“Okay na `yan.”

Hindi na nakatanggi pa si Tessmarie nang hawakan ni Rogue ang palapulsuhan niya at hilahin siya papunta sa tubig. Magkasabay niyang tinanggal ang scarf at flip flop niya habang hinihila siya ng binata. Inihagis lang niya ang scarf sa buhanginan.

Nang marating nila ang lagpas baywang na lalim na tubig, agad siya nitong sinabuyan ng tubig kaya napatili siya. Hindi malamig ang tubig dahil hapon na at papalubog na ang araw. Pero malamig ang simoy ng hangin kaya nakakaramdam ng lamig si Tessmarie lalo na at nabasa na siya.

“Rogue, tama na!” tili ni Tessmarie nang ayaw siyang tigilan ni Rogue.

Tinalikuran niya ang lalaki para umahon na. Hindi niya gustong mag-swimming nang ganito. Ang lakas kasi ng alon at pakiramdam niya, tatangayin siya tuwing hahampas sa katawan niya ang medyo may kalakihang alon.

“C’mon, Tessmarie. Don’t be a kill joy. Come back here!” sigaw ni Rogue.

“Tse! Nilulunod mo ako, eh!” sigaw niya nang hindi ito nililingon.

Malakas na humalakhak si Rogue. “Bumalik ka na rito. Promise, hindi na.”

Tumigil si Tessmarie at pumihit paharap sa kinaroroonan ni Rogue. Pero hindi niya inaasahan na may malaking alon na parating. Bago pa man siya makapaghanda, sumalpok na iyon sa kanya kaya natumba siya. Lumubog si Tessmarie sa tubig. Kahit hirap, pinilit niyang makatayo. Pero pag-ahon niya mula sa ilalim, muling humampas ang alon sa kanya dahilan para muli siyang lumubog.

Hindi natakot si Tessmarie, sa halip, gusto niyang matawa kahit na nakainom na siya ng tubig-alat. Malulunod pa yata siya sa mababaw na parte ng dagat and it was epic fail.

Naramdaman ni Tessmarie na may humawak sa braso niya at hinila siya paahon.

“Hey, are you okay?” Nag-aalala ang tono ng boses ni Rogue.

Sa halip na sagutin ang binata, tumawa nang tumawa si Tessmarie. “See? Kakampi mo ang alon, gusto rin akong lunurin,” sabi niya habang tumatawa.

Tiningala niya si Rogue na nasa harap niya. Ang tawa niya ay unti-unting nawala nang makitang titig na titig sa kanya si Rogue. Noon niya naisip na magkalapit na magkalapit pala ang mga katawan nila. Nakahawak ito sa magkabila niyang baywang, siya ay nakahawak sa dibdib nito.

Sabi na nga ba at hindi makakawala ang isang ito sa alindog niya. Napansin niyang napapalunok si Rogue nang matuon ang mga mata nito sa dibdib niyang halos nakadikit sa hubad nitong dibdib.

Tessmarie was braless and her nipples were poking through her wet cotton sundress. Nagmukhang see-through iyon dahil nabasa. The nipple ring at the base of her right nipple was now visible dahil wala na ang scarf na nakasabit sa leeg niya. The fold of her dress floated and spread around her. Ang pagkakadikit ng mga hita nila sa ilalim ng tubig ay nagbibigay ng masarap na sensasyon sa buo niyang katawan. The sea water and the sea breeze suddenly felt hot. Her gaze drifted, settled on his perfectly carved lips. Gusto niyang halikan siya ni Rogue. She wished she could taste his lips.

Lumuwag ang pagkakahawak ni Rogue sa baywang niya at parang wala itong balak na halikan siya.

Hindi puwede! Kahit isang beses lang, gusto niyang matikman kung gaano kasarap ang mga labi ng lalaking ito. Naku naman! Bakit ba ang gentleman ng lalaking ito? Wala pang lalaking hindi sumubok na halikan siya sa mga ganitong pagkakataon. Nakakabuwisit din pala ang sobrang maginoo at walang kabastos-bastos na ipinapakita.

She should make the first move. It was now or never.

Bago pa man siya bitawan ni Rogue, humaplos na ang mga kamay niya papunta sa leeg ni Rogue saka pumaikot sa leeg nito. Tumingkayad si Tessmarie. Habang palapit ang bibig niya sa bibig nito, nakatitig siya sa mga mata ng binata. Kitang-kita niya ang pinipigil nitong pagnanasa. Tutulungan niya ito para pakawalan iyon.

Nang lumapat ang mga labi ni Tessmarie sa mga labi nito, parang may electrical explosion na nangyari sa kaloob-looban niya. Bolta-boltaheng electric current ang dumaloy sa mga ugat niya, lalo na nang maramdaman niya ang mga daliri ni Rogue na bumaon sa baywang niya.

Tessmarie didn’t expect the reaction of her body. She felt a sudden strong desire within her. She felt an intoxicating, quivering yearning all of a sudden. Bakit ganito? Crush lang naman niya ito, pero iba bigla ang naramdaman niya. She pulled her lips away from his. 

“S-sorry…”

Bumitaw si Tessmarie sa pagkakakapit sa leeg ni Rogue. Pero bago pa man niya mailayo ang sarili kay Rogue, hinapit nito ang baywang niya gamit ang isang braso. Ang isang kamay nito ay hinawakan ang likod ng ulo niya, then he claimed her lips.

Tanging marahas na singhap lang ang nagawa ni Tessmarie sa hindi inaasahang ginawa ni Rogue. Ipinikit niya ang mga mata at tinugon ang halik ni Rogue. Muli niyang ipinaikot ang mga braso sa leeg ng binata nang palalimin nito ang halik. He delved his tongue inside her mouth, his tongue sought hers and mated with it feverishly, exploring the cranny of her mouth.

She moaned inside his mouth when his hand moved from her waist to her butt underwater and gave it a firm squeeze through her undies. Ang kamay nitong nasa likod ng ulo niya ay gumapang sa likod niya pababa-taas at sasamahan pa ng pagpisil. It would be heaven to feel Rogue against her, to feel his strong and firm hand on her. 

Nang ipasok ni Tessmarie ang dila niya sa bibig ni Rogue, sinipsip iyon ng binata habang ang kamay nito ay hinahaplos ang bilugan niyang pang-upo. Gumapang pababa ang kamay nito sa pagitan ng mga hita niya mula sa likuran. A shudder racked her as the tip of his finger began to trace small circles over the crotch of her panties, rubbing the sensitive spot of her mound, making her nerves vibrate intensely. Bumaon ang daliri niya sa batok ni Rogue dahil sa ginagawa nito.

Gumapang ang isang kamay ni Rogue sa hita niya at itinaas iyon sa balakang nito. Tessmarie could feel his arousal against her belly. It really felt good. Gusto niya iyong maramdaman sa mismong kaselanan niya.

God! This man awakened her womanly sense, making her sex clench with need. The sensation was too much, arousing her warm core and greedily clenching the passive clearing of her warm flesh.

Anong klaseng lalaki ba ito at kayang-kaya nitong iparamdam sa kanya ang ganitong klase ng pangangailangan?

Sabay silang humihingal na tumigil sa maalab na paghalik nang marinig ang ingay ng grupo ng kabataang dumaan. Nakagat ni Tessmarie ang ibabang labi. Sabay silang marahang natawa. 

“We almost forgot where we are. You clouded my mind,” Rogue said as he looked straight into her eyes. Pinisil nito ang hita niya bago binitawan.

“Tara na.”

Hinawakan ni Rogue ang kamay niya saka siya marahang hinila sa dalampasigan. Isinuot ni Tessmarie ang flip flops niya at isinabit sa leeg ang scarf. Kinuha naman ni Rogue ang polo nito. 

“Wear this. You are hot in the eyes.”

Malapad siyang napangiti sa sinabi nito. Ipinatong ni Rogue sa balikat niya ang polo. Labas na nga ang kaluluwa niya sa suot nang mabasa iyon. Bakat ang lahat-lahat.

Pinulot ni Rogue ang espadrilles nito saka sila naglakad pabalik sa cottage kung nasaan ang buong pamilya nito. Hawak ni Tessmarie ang magkabilang edge ng polo to enclose her bosom. Si Rogue naman ay bitbit ang sapatos nito.

Gusto niyang matawa dahil bigla siyang nanahimik. Ang kadaldalan niya ay nawala bigla. 

“Nakakapipi ba ang halik ko, Tessmarie?”

Marahan siyang natawa. “Hindi naman. Ninanamnam ko lang.”

Si Rogue naman ang malakas na tumawa na sinabayan na rin niya.

“Rogue!”

Sabay silang napatingin sa unahan nang marinig ang boses ng isang babae. Awtomatiko siyang natigil sa paglalakad nang tumigil si Rogue. A tall boho-chic standing a few meters away from them. She was wearing a white mini bohemian dress and a brown boho hat.

“Baby!” matinis nitong tili saka patakbong lumapit sa kinaroroonan nila.

Yumakap ang babae kay Rogue na parang nagulat din sa pagdating ng babae. Bahagyang inilayo ng babae ang mukha kay Rogue, pero nanatiling nakapulupot ang mga braso sa leeg ng binata habang magkadikit ang katawan sa isa’t isa. Tessmarie stilled when the girl kissed Rogue torridly. 

“Kris, what are you doing here? Why didn’t you tell me na uuwi ka?” tanong ni Rogue nang tapusin ng babae ang halik.

“I wanted to surprise you. I missed you so much. Your mom told me na baka hindi ka pa babalik ng Canada kasi may project ka dito. Why didn’t you tell me about that?” May tono ng pagtatampo ang boses ng babae. 

“Hindi pa naman kasi sigurado kung tatanggapin ko. Pinag-iisipan ko pa.”

Napatitig si Tessmarie sa babae. Parang pamilyar ang mukha nito, pero hindi lang niya matandaan kung saan. Artista, model hindi siya sure kung alin doon. Tumingin ang babae sa kanya. Agad na tumaas ang kilay nito.

“Who is she—Oh, my!” Namilog ang mga mata nito saka maarteng inilagay sa ibabaw ng mga labi ang dulo ng daliri nito. 

“Tessmarie? Tessmarie de Leon? Oh, God, ikaw nga.”

Napasinghap si Tessmarie nang sa wakas ay maalala niya ang babae. “Kris Francisco?” 

“Oh my, God! What a small world.” Medyo pinatirik pa nito ang mga mata.

“Do you know each other?” gulat na tanong ni Rogue.

Maarteng ikinumpas ni Kris ang kamay sa ere. “Yeah. Both of us studied at the same institute.”

At mang-aagaw siya ng boyfriend! gusto niyang idagdag.

Hinding-hindi niya makakalimutan ang pang-aagaw ni Kris sa first boyfriend niya. Sikat sa school nila si Calvin at siya naman ang pinakamaganda sa school nila.

Yes, siya ang pinakamaganda, Tessmarie claimed it. Kaya siya ang niligawan ni Calvin. Sinagot niya ang lalaki. Maraming nainggit sa kanya noon. Isa na si Kris sa mga iyon na malaki ang pagkakagusto kay Calvin. At ang malanding ito, ginawa talaga ang lahat para maagaw ang boyfriend niya.

Nahuli ni Tessmarie sina Calvin at Kris na magkapatong sa kama. Hubo’t hubad ang mga ito sa kuwarto ni Calvin.

Pagka-graduate nila ng high school hindi na niya nakita si Kris. Sa Canada na ito nag-aral. Pinetisyon daw ng mga magulang na nagtatrabaho doon bilang doktor.

“Kumusta ka na? Parang walang masyadong nagbago sa `yo? You still look plain.”

Aba’t talagang!

Peke siyang ngumiti. “Ikaw rin, mukha ka pa ring malandi.”

Nawala ang ngiti ni Kris at tinaasan siya ng kilay. Tinaasan din niya ito ng kilay.

“Bakit pala kayo magkasama? Do you know each other? How?” Kris bombarded Rogue with questions. Parang hindi nito gusto ang ideya na magkakilala sila ni Rogue.

“She’s—”

“I’m Rogue’s wife, hindi mo alam?”

Tumiim ang mukha ni Kris, saka tiningnan si Rogue na nagulat sa sinabi niya. Pero mayamaya lang ay marahang natawa ang binata.

“What?” naiinis na tanong ni Kris kay Rogue. 

“She’s just kidding,” Rogue said in a laughing tone.

“Yeah, right. But we were making out a while ago,” Tessmarie uttered in annoyance. Hindi na iyon narinig ng dalawa.

“Mauna na ako sa inyo.” Tinalikuran niya ang dalawa at nauna na. Gusto niyang sumigaw sa inis. Hahalik-halikan siya ng kumag na iyon pagkatapos may girlfriend naman pala. 

 Ikaw ang unang humalik sa kanya, paalala ng isang bahagi ng isip niya. 

“And he kissed me back! He took advantage of me!” kontra niya sa naisip.

Aba, natural! Palay na ang lumapit hindi pa ba tutukain? 

Sa dinami-dami ng babae, bakit si Kris pa? Hindi ba alam ni Rogue na sobrang landi ang higad na iyon? High school pa lang, ibinigay na ang sarili sa lalaki makuha lang ang gusto. Katawan ang ginamit para maagaw si Calvin. 

Eh, di gamitin mo rin ang katawan mo para agawin ang boyfriend niya. 

Napatigil si Tessmarie sa paglalakad at napangiti sa bulong ng isip niya. 

BUMALIK si Tessmarie sa cottage kung saan nandoon ang kaibigan niyang si Red at ang pamilya nito. Tiningnan niya ang kaibigan habang kalong ang isa sa kambal at sinusubuan ng orange. Ang isa naman sa kambal ay kalong ng asawa ni Red na si Rostov. Masayang-masaya na ang kaibigan niya sa buhay may asawa.

Tatlong taon nang kasal si Red samantalang siya naman, single pa rin. Dalawampu’t pitong taong gulang na si Tessmarie. Kung tutuusin, stable na siya sa buhay, maganda ang takbo ng sariling negosyo. Sa edad niya at katayuan sa buhay, puwedeng-puwede na siyang mag-asawa, pero hindi pa niya gusto.

Stressful ang maging isang ina at asawa and at the same time ay nagtatrabaho. Okay na sa kanya ang ganito lang muna. Sarili lang ang iniisip. Boyfriend? Wala rin si Tessmarie niyon sa ngayon, but she was willing to have a boyfriend anytime. Lalo na siguro kung si Rogue ang magiging boyfriend niya. Pero… taken na ito.

Advertisements

Temptation Island Book 7: Cruel Intentions by Maki De Luna

Prologue

“I AM SORRY, Miss Gomez, but do you have another card?”

Gustong magwala ni Monroe sa harap ng counter, pero pinigilan niya ang sarili. She was drooling over those red Valentino shoes. She needed to have them before everyone else did. 

Sure, frozen ang asset nila. Pero hindi naman asset ang credit card, isa iyong utang. Bakit pati iyon, naka-hold rin?

“Can… can you try again?” Bumulong si Monroe sa kahera para hindi marinig ng ibang namimili ang pakiusap niya.

“Ma’am, we already tried ten times—”

Uminit agad ang ulo ni Monroe. Gusto niyang sumigaw. Pero ang tanging nagawa niya ay ang pagtagis ng mga ngipin. Gusto na niyang lapitan ang kahera at ibitin nang patiwarik gamit ang mamahaling scarf sa leeg nito. 

“Then make it eleven.”

“Ma’am, we understand the situation your family is in right now—”

Iniangat ni Monroe ang palad para patigilin ang sales attendant sa pagsasalita. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. “Kung alam mo, lalong alam ko.” Umirap siya sa hangin at tiningnan nang masama ang sapatos. “Hindi naman kagandahan `yan.”

Tumalikod na si Monroe at nagmamadaling lumabas sa luxury boutique. Mabilis ang lakad niya. She needed to think ways to be able to get back the kind of life she lost. 

Makukulong na ang ama niya dahil gumuho ang minahan na pag-aari ng pamilya nila. Maraming nagdidiin dito para sa mas mabigat na parusa. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para mag-survive at masunod pa rin ang mga luho. 

Napatingin si Monroe sa gusaling tinigilan ng mga paa. Napakurap-kurap siya. It was tall with a big letter M emblem in front of the tower. M for Monroe? She laughed at her own thought. 

Humakbang siya papunta sa gusali. Hindi niya maintindihan ang puwersang nagtutulak sa kanya. The tower looked inviting. Moderno at labas-masok ang mga pamilyar na mukha sa alta-sociedad. 

What’s in here?

Ngumiti si Monroe sa guwardiya na pormal na tumango. Dumeretso siya sa reception area kung saan nakapuwesto ang dalawang babae.

“Welcome to Monasterio Towers. What can I do for you today?”

“Uhm, Monasterio Towers?” Monroe looked stupid for asking, the surname sounded familiar. 

“Yes, Ma’am. Do you have an invitation?”

“Invitation for what?”

“At Temptation Island, Ma’am.” Ngumiti ang babae.

Napailing si Monroe. She must be living under the rocks.

“It is an exclusive island. You either need to be a member or get invited to enter.”

Exclusive? Ibig sabihin, mahal ang membership fee.

“How much do I need to spend to become a member?”

“For the basic privilege, it is ten million pesos, Ma’am. Renewable in one year. We also have—”

“Okay, thank you.” Pinigilan ni Monroe ang receptionist sa pagsasabi pa ng susunod na presyo ayon sa pribelehiyo. Gusto niyang magbigay ng violent reaction, pero pinigilan niya ang sarili.

Sino ang gagastos para lang makapunta sa isang eksklusibong isla? She really needed to do her research.

Napatingin si Monroe sa likuran dahil sa kaunting ingay. Nanlaki ang mga mata niya. A group of people, all high-profile and rich, came out from a room. Parang galing ang mga ito sa bakasyon. Artista, politiko at businessmen.

“Are they all members?” she asked. 

Ngumiti ang receptionist saka tipid na tumango. 

She needed to mingle with that crowd. She needed to make herself known and available.

Kinuha agad ni Monroe ang cell phone at tinawagan ang daddy niya. Hihingi siya ng sampung milyon. Baka may naitatago pa ito.

“Papa! Can I have—”

“Monroe, iniwan na tayo ng mommy at mga kapatid mo. Alam mo ba ito?” Mababakas ang lungkot sa boses ng ama. “They left because they said I cannot provide for them anymore.”

“Oh, Papa… Can you stop sulking? Hayaan mo sila kung gusto nilang umalis.” Nakaramdam siya ng matinding awa sa ama, pero hindi niya ipinahalata.

“Are you gonna leave me, too?”

“Kahit hindi ako ang paborito mong anak, I will not leave you. I will get you money. I promise,” pinal niyang sabi.

Nang ibaba ni Monroe ang cell phone, ngumiti siya sa receptionist. “Give me the requirements. I am interested to be a member of Temptation Island.”

Gagawan niya ng paraan ang membership fee. Magtatrabaho siya para makaipon.

THE GLASSES clinked up in the air for a blissful toast. The colorful wine goblet mimicked the lights of the horizon. Abram anxiously checked his watch, smiling rigidly. Halatang hindi siya kumportable.

Siniko siya ng pinsang si Franco kaya nawala ang peke niyang ngiti. “Don’t tell me, uuwi ka na? This is your party, man,” sabi nito.

They were at a private party space in Antipolo. Open-air at kita ang maliwanag na ilaw sa ibaba mula sa Metro, traffic at iba’t ibang gusali sa lungsod. Full-blast ang trance music at malutong ang halakhakan sa paligid. The air was chilly and a bit humid. The wine tasted great. The food? Terrific. He had good company, too.

But Abram had one problem. It was seven thirty-two in the evening. He still had to drive home. With the massive traffic, baka alas-onse ng gabi na siya makauwi.

All right, puwede naman siyang matulog sa malapit na hotel. Pero kailangan pa rin niyang umalis ngayon. Sayang ang oras.

“Thanks, man. But I have to—”

“Look at those models.” Inilibot ni Franco ang kamay sa paligid. Sinundan niya iyon ng tingin. “You can get laid anytime you want.”

Napasimangot si Abram. Humakbang siya palayo sa pinsan. Magsisimula na naman ito sa pamimilit na mambabae siya. 

“Look, she doesn’t need to know,” pahabol ni Franco. Ang tinutukoy nito ay ang long-term girlfriend niya na si Roseanne. “Isa pa, can’t you break your habit just for today? You don’t know what might happen tonight. A blessing in the sky might fall, but you are already sleeping. Ikaw rin.”

Nakasunod pa rin si Franco. Uminom siya ng alak at inubos ang laman ng kopita. Aalis na talaga siya.

Abram just won an important bid today, that was why they were celebrating. Agad na nag-issue ng downpayment ang kliyente para gawin niya ang computerized system ng isang pabrika ng sapatos. Kung tutuusin, sideline niya lang iyon kasama ang mga kaibigan. Pero hindi maitatanggi na malaking halaga iyon.

“I told you, we should have celebrated over lunch tomorrow,” sabi niya. 

“Tsk! Ayoko nga. Bumaba na ang hype n’on kung kinabukasan pa tayo magse-celebrate.” Ngumisi si Franco, may kinindatang babae. “Bukas ka na matulog ng eight PM. Ganoon din iyon,” sabi nito habang binubusog ang mga mata sa magagandang babae.

“Franco, this is it. I really have to go.” Tinapik ni Abram sa balikat ang pinsan. “Just tell them that I left already. Babawi na lang ako bukas.”

Mabilis siyang naglakad palayo sa venue kung nasaan ang mga kaibigan. For sure, they will still have fun without him. He was not fun at parties anyway. Alas-otso pa lang ng gabi, tulog na siya. That was his secret to keep his focus topnotch. Cranky siya kapag hindi nasunod ang schedule. 

Abram was rushing through the stairs while looking at his phone. He was making a booking online at the nearest hotel from the venue. Just when he saved the confirmation page, he bumped into someone. Mabuti at mabilis ang reflexes niya. Napahawak agad siya sa manipis na braso ng bumangga sa kanya. Napakunot ang noo niya. It was a lady, looking at his chest while smiling.

“Hi, Damon.” The woman giggled with eyes almost half-open. 

The woman was drunk. He was sure of it. The flesh halter dress with an oversized ribbon on her nape looked sexy, it matched her smooth skin.

Agad na tumayo ang balahibo sa batok ni Abram nang maramdaman ang mainit na hininga ng babae sa dibdib niya. Napahawak siya sa buhok nitong naka-lowbun. Ilang hibla ng buhok ang sinadyang ilaglag para tumabing sa mukha nito.

“Cruz, please save me. May monsters sa likuran,” turo nito sa kung saan.

The woman crawled to him. Abram caught his breath when he smelled her expensive scent. Hindi na siya nakatanggi nang sumabit na sa leeg niya ang babae. 

“Ako `to, ang pinakamaganda mong kaibigan,” mainit na bulong ng babae sa tainga niya.

Abram felt something inside his pants grow. He was not just sure if it was her voice or the hot gust on his skin. Or maybe, her scent that was more fresh than flowers.

Mariing kumapit ang kamay ng babae sa buhok niya, masuyo siyang sinasabunutan. His mind went to a haywire. Parang malakas na buhos ng ulan ang nagdala sa kanya sa makamundong pagnanasa.

Abram tried to walk as fast as he could. Baka may makakita sa kanila. Hindi niya alam kung bakit guilty siya, wala pa naman siyang ginagawang masama.

Nang makarating sa open-parking lot, agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan niya. Ipapasok sana ni Abram ang babae sa sasakyan nang matigilan siya. 

“Look, she doesn’t need to know.”

Nag-echo sa isip niya ang sinabi ng pinsan. Mabilis siyang umiling. Ano ang hindi kailangang malaman ni Roseanne? That he was carrying a gorgeous woman in his arms and his groin was aching?

Wala naman siyang gagawing masama. He just needed to make sure that she was safe… sa monsters.

Maingat niyang iniupo ang babae sa driver seat. Hindi man lang ito kumilos. Hinila ni Abram ang seat belt para i-secure ang lasing na babae nang matigilan na naman siya. Ilang beses siyang napalunok. 

“Monroe?” he whispered.

The impressive nose, the sexy pouty lips and the clear skin. He knew the woman from his high school. He couldn’t believe that the high school bully was sitting in his car, wasted.

GUSTONG pagsisihan ni Abram ang padalos-dalos na desisyon. Monroe was inside the shower, singing. Hindi naman ito sumuka, pero wala pa rin sa sarili. Hindi rin siya nito kilala. Siguro, dahil madilim ang hotel room. Hindi rin maayos ang vision ng babae sa dami ng nainom na alak. Sampung pangalan ng lalaki na ang itinawag nito sa kanya. Kahit minsan, hindi niya iyon itinama. 

Did she even remember him? Why would she?

“Hey, Froi, can you unbutton my dress please?” sigaw ni Monroe mula sa banyo. “I couldn’t find the button.”

Mabilis niyang binuksan ang pinto ng banyo. Naabutan niya si Monroe na inaabot ang likod. Napailing siya. Wala talaga itong mahahanap na butones dahil nakatali ang dress nito.

Inabot ni Abram ang dulo ng ribbon at hinila iyon. Agad na bumaba sa sahig ang dress ng babae.

“Oopps!” Monroe giggled.

Nanlaki naman ang mga mata niya. The girl was wearing nothing but a thong underneath her dress. Kitang-kita niya ang repleksyon ng hubad na katawan nito mula sa salamin sa harap ng sink kung saan ito nakaharap. Her waist was small and her globes were just right.

Hindi alam ni Abram kung ano ang gagawin. He got hard, really hard that it was really painful. Hindi pa niya iyon nararanasan lalo na at wala pa siyang experience sa sex.

“Thank you, Renz. I will just brush my teeth, okay? Wait for me outside.”

Nakayuko si Monroe habang kinakapa ang nasa harapan. Tinulungan niya itong buksan ang disposable toothbrush. Nilagyan na rin niya iyon ng toothpaste saka iniabot sa babae. Parang nakalimutan na nito na wala itong damit. Nakangiti pa ang babae nang magsimulang magsepilyo.

Tumalikod na si Abram saka huminga nang malalim. Hindi siya mapalagay. Alam niya ang gusto niya, pero hindi niya iyon puwedeng gawin. He was not that kind of person. Ang mga taong nagpapaalipin sa laman ay mababaw. He was not shallow.

Pabalik-balik siyang naglakad sa suite. Pinagpapawisan siya nang malamig. Napakagat-labi siya. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa pinto ng banyo at sinilip ang babaeng nagsesepilyo sa harap ng salamin. Her breasts were jiggling up and down while she was brushing her teeth.

Napailing si Abram. Nakaramdam siya ng matinding uhaw na kailanman ay hindi niya naramdaman sa kahit sino. It wouldn’t hurt if he would do it. No one was watching. No one needed to know.

Mabilis niyang ibinaba ang zipper ng suot na slacks at pinakawalan ang naghuhumindig na pagkalalaki. He was right. It was rock hard. He made light strokes while eyeing the woman in front of the mirror. Inisip niya ang sarili na kasama ito, hinahaplos ang makinis at malambot na balat habang binabanggit ng babae ang pangalan niya.

Napangiti si Abram. Hindi pa rin niya tinitigilan ang pagsasarili. Imposibleng kilala ni Monroe ang nerd na katulad niya. He was out of her league.

Lumipas pa ang ilang segundo, mas bumilis ang pagtaas-baba ng palad niya habang pinagmamasdan ang dibdib ng babaeng abot-kamay niya lang.

Abram wanted to touch it, to taste it, he wanted to fuck her senseless. Gusto niyang markahan ang balat nito at angkinin nang paulit-ulit sa ibabaw ng kama hanggang sa magreklamo ito sa sobrang pagod. He will wreck her pussy in more ways than he can imagine. He will tie her and take her from behind and come inside her.

Sa isiping iyon, kumawala ang mainit na katas sa pagkalalaki ni Abram. He came. Nanghina ang mga tuhod niya, pero pinilit niyang abutin ang tissue sa side table. Nagmamadali siya dahil ayaw niyang makita ni Monroe sa ganoong estado. Baka matakot ito sa kanya.

A splash of guilt hovered over him after a minute of ecstasy. Pero saglit lang iyon dahil bumukas ang pinto at sinugod siya ng yakap ng hubad na babae. Hindi pa nga niya naisi-zipper ang pantalon. Dumikit ang nipple ni Monroe sa dibdib niya. Dahil manipis ang kanyang polo, ramdam na ramdam niya iyon. Ang hindi pa kumakalmang pagkalalaki ay muling nabuhay.

“I am ready. Eat my pussy,” utos ng babaeng wala sa sarili.

“H-huh?”

“Eat my pussy. I’ll do what you want. Iniisip mong lasing ako, Harvey, pero ang totoo, naaalala ko ang lahat-lahat.” Mahigpit ang kapit ni Monroe. Para bang matutumba ito kapag pinakawalan niya. “Come on.” Humiga ito sa kama at hinila paibaba ang suot na thong. She spread her legs in front of him.

Maraming mura ang naibulong ni Abram sa isip.

“Go. Don’t be shy,” impatient na utos nito. “Ang arte mo naman, Greg.”

“Monroe, I’m—”

“I don’t fucking care. I am just here because of the deal. Eat my pussy, turn me on so we could fuck. I will call you whatever I want to call you because this is just a one-night stand. I don’t even have to remember your name. I am horny na.”

“Are you serious?” Palagay ni Abram, hindi seryoso ang babae. Nakapikit pa nga ito habang kausap siya. 

“I am closing my eyes on a purpose. Just in case hindi ka guwapo kapag horny.”

“Monroe… I—”

“Times up. Ayaw mo? `Di huwag! Hahanap na lang ako sa baba.” Tumayo ang babae saka kinuha ang thong. Halos mawalan ito ng balanse.

“Wait.” Malakas siyang napabuga ng hangin.

On instinct, he attacked Monroe’s lips. She was caught off guard. Abram liked the way he surprised her. Lalo niyang nilaliman ang halik, kung paano niya naiisip na halikan ito. Ang mga kamay niya ay humaplos sa dibdib ng babae saka walang ingat iyong minasahe. Init na init at nauuhaw. 

“Oh, this is good,” bulong ni Monroe sa bibig niya.

She placed her both hands on his nape to press their lips together. She was a good kisser. Abram wanted to think that he was equally good because she was not stopping. Itinutulak niya ang katawan ng babae papunta sa bintana na tanging manipis na kurtina lang ang tumatakip. The moonlight bathed her naked body. It was hard not to think that she was related to Venus, the goddess of beauty.

His hands reached her thigh and caressed it. Ibinuka pa ng babae ang binti at hinawakan ang braso niya para iangat iyon. Monroe wanted her cunt to be touched. 

Nagpaalipin si Abram. He felt her hot, swollen flesh. Kusang dumiin ang dalawang daliri niya sa parteng iyon at naramdaman ang basang-basang pagkababae nito. 

“So wet…”

Tuluyan na siyang napasailalim sa kapangyarihan ni Monroe. He was gliding his fingers on her pooling wet clit. Umuungol ito sa bibig niya.

Binuhat ni Abram ang babae papunta sa kama. Inihiga niya ito. She spread her legs wide. He knelt down on the carpeted floor and pulled Monroe’s legs closer to him. He dipped two of his fingers inside her as he sucked her clit on his mouth. She screamed, followed by a sexy moan. Hinuli nito ang buhok niya saka hinawakan. Pilit na ginagaanan ng babae ang pagsabunot, pero ramdam niya ang paninigas ng katawan nito.

“Let it go, baby,” Abram whispered.

Tumango ito saka humiga.

This was the first time he gave someone a cunnilingus. It was the first time he saw someone naked aside from the pornsites he used to watch. He was contented with masturbation to release his sexual fantasies. But tonight was different. He couldn’t understand the euphoria in tasting a real woman’s cunt. It was sweet like honey. Monroe tasted like flowers.

“Oh, my gosh!”

After a minute, she was already slamming her cunt on his face while he was blowing her juicy lady part with his kisses. His digits got squeezed with her contractions. Abram became more determined to make her come. He was almost violently rubbing his shaft against the bed frame. He had never felt excited like this. 

“Ang sarap. Oh, shucks! I want that. I’m gonna cum,” he heard her say.

Iniangat ni Abram ang sarili at pinagmasdan ang magandang mukha ng babae. His breathing was rapid. His heartbeats turned faster, a thunder-like pressure bolted from his maleness. Just when it was harder to dig deeper through Monroe’s flower, he uncontrollably finished off just by staring at her coming in his own hands.

“Abram! Oh, Abram! You are fucking good!”

Ilang minuto siyang natulala. Bumagsak ang ulo ni Monroe sa kama saka pumikit hanggang sa lumalim na ang paghinga. Did she just call his name?

The bedside clock made a few beeps. It was nine in the evening. Mahina siyang napamura. After a long time, his schedule got broken. Again. 

MALAKI ang sunglasses na suot ni Monroe habang lumalabas ng hotel sa Antipolo. Halos mapatalon pa siya nang mag-vibrate ang cell phone niya. Napakapit siya sa dibdib. Ang isang kamay ay hinahanap ang pouch.

“Bakla! Nasaan ka?” Malakas ang tili ni Roshelle sa kabilang linya.

Si Roshelle at ang ilang kaibigan mula pagkabata ang kasama niya kagabi. Nasa class reunion sila kagabi, silang magkakaklase simula kindergarten. 

Nilingon niya uli ang hotel na pinanggalingan.

Solera Fresa Hotel.

Sinabi ni Monroe sa kaibigan ang pangalan ng hotel. Napayuko uli siya nang may dumaang tao. Kinakabahan siyang may makakita sa kanya at masangkot na naman sa isang eskandalo. Lagot talaga siya sa daddy niya. That is, if he remembered her. He had a lot on his plate right now. Kasasabog lang ng minahan nila sa Surigao. Marami ang casualties. Her mother and brothers escaped out of the country. She—for the love of socializing and parties—chose to stay.

Ilang minuto lang, may tumigil na sasakyan sa harap ni Monroe. Napangiti siya nang makita ang heavily tinted yellow Camaro ni Roshelle. Mabilis siyang sumakay. Mabilis din namang pinatakbo ng kaibigan ang sasakyan palayo.

“Goodness! I was so worried. I couldn’t believe na papatulan mo ang dare nina Trisha.”

“It was just virginity, duh? They made a big deal out of it. Akala yata nila, hindi ko kakayaning makipag-one-night stand dahil virgin ako. Tinatamad lang ako makipag-do noong mga nakaraang araw,” bale-wala niyang sabi.

Malakas na napapreno si Roshelle. “Ano’ng ibig sabihin, bakla? Hindi ka na V?”

Lumikot ang mga mata niya. Isang matipunong lalaki sa pagitan ng mga hita niya at ang malakas niyang pag-ungol. 

“Well, I don’t actually remember. I mean, I do. But just tiny-weeny details of it.”

Hindi pa niya sigurado kung panaginip iyon dahil bihis na bihis siya nang magising. But the feeling felt so real. Hindi rin siya sore. Hindi ba dapat, namamaga ang pagkababae niya?

“`Yong totoo?” Pinandilatan siya ni Rosh.

“I was so drunk last night, okay?”

Hindi maamin ni Monroe na sinadya niyang magpakalasing para hindi magdalawang-isip na makipag-one-night stand. Hindi kaya ng pride niya na hinahamon siya ng mga kaibigan kaya naman pinilit niya ang sarili. Ang alam niya, nagpaalam lang siyang magpupunta sa rest room. Pero hindi na niya alam ang pabalik. She was talking to someone last night. Ang alam niya, si Damon iyon, kaklase niya. 

“Was I with Damon last night? I think I saw him.”

“Duh? Hindi, girl. Magdamag siyang naghahanap sa `yo kasama namin.”

“How about Cruz?” Umiling si Rosh, “Oh, Froilan.” Umiling uli ito. “Greg?”

“Bakla, ikaw lang ang nawawala kagabi. I was calling you, but your phone was on silent mode.”

Nahulog si Monroe sa malalim na pag-iisip. “Weird.”

Somebody brought her to the hotel. She knew it. Wala naman siyang pera para mag-book sa isang hotel. Sino kaya iyon?

Private Dancer By Mystique

PININDOT ni Moira ang play icon sa telepono niyang kunektado via Bluetooth sa Bose speakers ng kanyang audio system. Kasabay ng pag-alingawngaw ng maharot na tugtog ay sinimulan niyang paikutin ang kanyang balakang. She was wearing a tutu, but with a twist. The skirt of the tutu was made of very sheer gauze and even the underpart was sheer. Iyong bodice naman ay gawa sa lace na kinapalan lang nang kauti sa bandang dibdib kaya aninag na aninag ang hugis ng mga utong niya.

She launched into a series of jetes, plies and pirouettes ending in a penche, isang step sa ballet kung saan naka-extend ang isang binti paitaas, bukakang-bukaka ang mga hita. Sinadya niyang humarap sa camera ng laptop habang nasa ganoong posisyon para kitang-kita ang crotch area niyang natatabingan lang ng lacy material na ginamit sa kanyang ballet attire na sinadyang gawing sensuwal ang design.

She heard claps coming from her laptop. Sa screen ay nakita ni Moira ang mukha ng kanyang kliyente. Nakangiti ito, halatang nasisiyahan sa palabas. Nag-bow siya at kasunod ng mahinhing pagngiti ay nagsimula siya ng bagong routine. Pang-ballet pa rin ang steps pero nadagdagan na ang kaharutan. Mas madalas na siyang bumubukaka at tinatagalan din ang pagkakataas ng isang binti sa hangin, sinasadyang ipasilip sa nag-iisang audience ang parte ng katawan niyang hindi basta-basta ipinapakita sa kung sino lang.

Pinipiling mabuti ni Moira ang musikang sasayawan. She chose those pieces that not only went well with her routine but put her in the mood as well. In the mood for sex. Because how will she be able to evoke that emotion in her audience if she didn’t feel it herself? Kagaya ng isang artista, kailangan niyang maramdaman ang emosyong gusto niyang iparating sa nanonood. And so, just like an actress who wanted to do a good job, she needed to internalize.

Kasama sa internalization na iyon ang pag-imagine niya ng eksenang magpapainit sa kanya. Habang gumagalaw ang katawan ay malikot din ang kanyang diwa. In her mind she conjured an image of the guy she would want as a sex partner. And then in her imagination, he was there. Hindi na iyong lalaking nasa screen ng computer ang audience niya kundi iyong lalaking laman ng kanyang pantasya. Ito na ang iniisip niyang nandoon mismo sa kuwarto, sinusubaybayan, ine-enjoy, ang performance niya…

As she lifted her leg up in the air for another penche, he was instantly by her side. He caught her upraised leg in his hand, holding it by the ankle, preventing her from putting it down. Slowly, he started caressing her ankle, his hand warm and gentle as it glided against her skin.

Napapikit si Moira na nanayo ang mga balahibo sa nakakakiliting sensasyon dala sa kanya ng paghagod ng lalaki. Pero dahil sa pagsara ng mga talukap niya ay naiba ang sense of balance niya. Nagsimula siyang matumba. The guy quickly released her leg and caught her in his arms. Bumagsak siya sa matigas nitong dibdib, naikulong siya sa malalakas nitong mga bisig.

Itinaas ng lalaki ang mukha niya, matamang tumingin sa kanyang mga mata. She could see the flicker of desire in his eyes. Still just a flicker. Napangiti siya. Isa sa mga gusto niyang ginagawa ay ang pasiklabin ang munting ningas na iyon hanggang sa makita na halos mag-apoy na sa pagnanasa ang mga mata ng kapareha.

Moira started writhing against him, pressing her softness into his hard, muscular body. Iyong dibdib niya, naiipit na sa pagkiskis niya sa mga iyon sa katawan ng kasama. Mabagal niyang inihagod ang matikas na mga kalamnan paibaba hanggang sa marating niya ang harapan ng pantalon nito. She felt for his manhood. Mukhang payapa pa iyon pero naramdaman niya ang panimulang paninigas ng sandata nito.

Iniangat na ni Moira ang katawan saka lumayo sa lalaki. Once more, she started with her jumps and pirouettes, kicking her legs higher so that he would catch a glimpse of her heavenly portal. Para sa kanyang finale ay isinampay niya ang binti sa balikat ng lalaki kaya halos nasa mukha na nito ang hiyas niya.

Sumaklot sa baywang niya ang dalawang kamay ng lalaki, pinigilan ang pagpihit niya. Pagkatapos ay lumipat ang isang palad nito sa bandang hita niya, pahagod na umaakyat papunta sa parte ng kanyang katawan na nagsimula nang humilab sa pananabik.

Her breath got caught in her throat when he finally reached his destination. His huge hand cupped her pussy and he started squeezing it gently. Napapasinghap si Moira sa tuwing hihigpit ang kamay nito roon. The lacy material started getting soaked with her wetness. Siguradong nararamdaman ng lalaki ang mabilis na pagkabasa ng crotch area niya.

“You’re getting turned on, aren’t you?” His voice was a raspy whisper.

“You sure about that?” Nanunukso ang ngiti ni Moira.

“Let me find out.”

He rubbed her through the gauzy material covering her crotch. His strokes were slow and deliberate as his finger poked at her still covered slit and then sliding over her opening over and over again. Nakagat ni Moira ang ibabang labi. Sa papadiing paghagod ng lalaki ay napipiga ang dunggot niya, na sa bawat pagsayad yata ng daliri nito ay lalong nagiging mas sensitibo. How she wished he would quit teasing her and put his finger inside her already. Nasasabik na kasi siya na maramdaman ang pagpasok ng matigas na bagay sa loob niyon.

But no, he just kept stroking her, rubbing his fingers over her clit with increased pressure. Pressure na hindi pa sapat kay Moira dahil natagpuan niyang idinidiin pa niyang lalo ang pagkababae sa kamay ng lalaki.

“Enough of that. Fuck me. Oh, please,” ungot niya.

“Are you sure about that?”

Nag-alangan si Moira pero sandali lang iyon.

“Yes, I’m sure,” matatag niyang sagot.

Doon lang ibinaba ng lalaki ang binti niyang nakasampay sa balikat nito. Hinawakan nito ang harapan ng suot niya at sa isang marahas na paghatak ay winasak iyon. Suddenly, her breasts were bared to him. Parang nagkaroon ng ulap ang mga mata nito habang nagpapakasasa sa magandang hugis ng kanyang hubad na mga dibdib. With a naughty smile on his lips, he reached for those mounds and cupped them with his palms which he slowly rotated against her nipples. It ignited a fire inside her that drenched her opening even more.

Habang nakasapo pa rin ang mga palad sa mabibilog na dibdib ni Moira, yumuko ang lalaki saka iniangat ang magkabilang bundok palapit sa bibig nito. He caught one rosy tip in his mouth and rolled it around like a marble. Napakapit siya sa ulo nito, napasabunot sa buhok.

Matapos paglapitin ang dalawang suso niya ay hinuli na rin ng lalaki ang isa pa niyang utong, ipinaloob sa bibig nito. He lashed at the two hardened pebbles with his tongue, each flick sending a sizzling heat to her core. Halos mamilipit sa matinding sensasyon si Moira nang halinhinang kagat-kagatin ng lalaki ang mga utong niya…

“That’s it, baby. Move those hips. Bend over for me.”

Bahagya lang tumagos sa diwa ni Moira ang boses na galing sa computer. Pero sapat na iyon para sumunod ang kanyang katawan sa utos na narinig. Habang umiikot ang balakang ay tumalikod siya sa camera saka yumuko. That would give her audience an eyeful of her beautifully rounded butt.

“Ohhh, yees, that’s it, baby. Show me your ass. Shake it for me.”

Hindi na kailangang silipin ni Moira ang lalaki para mahulaan kung ano ang estado nito. Sa tono pa lang ng boses ay nakikinita na niya sa isipan ang ginagawa nito. Most likely, he would be splayed on the couch where he was sitting. Nakababa na ang pantalon nito, nakalabas ang ari na nilalaro habang pinapanood siya.

Her body usually went on autopilot when she started getting into the groove. Madali siyang matangay ng musika at kapag nakapasok na sa kanyang sistema ang tugtog ay malaya nang nakakapaglakbay ang imahinasyon niya dahil hindi na niya kailangang pag-isipang mabuti ang ginagawa. Pero may sapat pa rin siyang huwisyo para malaman kung ano ang gustong ipagawa sa kanya ng kliyente. He wanted her to shake her booty so she did. Mabagal, nang-aakit siyang kumembot habang nakatuwad sa tapat ng camera.

“Turn to me now. I want to see your naked pussy, baby.”

Hindi iyon kasali sa usapan pero madalas niyang marinig ang utos na iyon sa mga kumukuha ng kanyang serbisyo. The guys usually just got carried away. But no, she didn’t take off her clothes for them.

Sinunod pa rin ni Moira ang sinabi ng lalaki. Humarap siya rito saka muling ibinuka ang mga hita. Only a glimpse of her jewel was what he would get. Nang makasilip na ito ay ibinaba na niya ang binti saka sinimulang hagurin ang kanyang dibdib.

“Yes, baby, touch those breasts. Ooooh, if only I could get my hands on those beauties,” daing ng lalaki na nang tapunan ng tingin ni Moira ay nadiskubre niyang hubo’t hubad na.

Tama ang hula niya kanina, hawak na nga nito ang ari at abala sa pagpapaligaya sa sarili. Umaangat-baba ang kamay nito na nakahawak sa nakatayong sandata.

“Come closer, baby. Press those boobs on the screen.”

Lumapit siya nang todo sa camera hanggang sa halos dumikit na roon ang mga dibdib niya. Nakita niya ang kamay ng lalaki sa screen, ini-imagine yata na hinihimas nito ang kaaya-ayang mga bundok.

“Oh, yeeesss, baby, yeeees.” Lumayo na ito bigla at pabagsak na naupo ulit sa couch. Kitang-kita ni Moira ang pagsirit ng likido galing sa pagkalalaki nito. Patuloy ang pag-angat-baba ng kamay na nakahawak sa ari nito hanggang sa humupa na siguro ang masarap na sensasyon. Lupaypay na napasandal sa kinauupuan ang lalaki.

“You’re great, as always,” pahingal na sabi nito. “Until next time.”

“See you soon,” sagot ni Moira. She threw the man a kiss and then turned off the camera.

Siya naman ang pabagsak na napahiga sa kama. Regular customer niya si Damon kaya huling-huli na niya ang kiliti nito. May hitsura ang lalaki. Kung pumapatol siya sa mga client ay matagal na niyang pinagbigyan ang paulit-ulit nitong pakiusap na mag-meet-up sila. But she didn’t mix business with pleasure. Ni hindi nga siya nakikipagkita nang personal sa mga lalaking kliyente niya sa telepono. She sometimes did private shows but under very strict conditions. Hanggang sayaw lang talaga siya, walang hipo. Nakasaad iyon sa terms and conditions ng form na pini-fill-up-an ng potential client online. Kapag nagpupunta sa venue sa first time clients niya ay nagsasama siya ng back-up. She also trusted her instincts. When something felt off, she wouldn’t push through with the show.

Ano nga ba kasi siya? Well, she was a private dancer. Iyon ang tawag ni Moira sa trabaho niya. Some thought it was a form of sex-on-demand service and in a way it was true. Pero ang sex na iniaalok niya ay iyong nasa pantasya lang ng kanyang mga kliyente. Ang participation niya ay limitado sa pagpapaapoy ng imahinasyon ng mga ito sa pamamagitan ng pagsasayaw para sa mga ito.. She must be doing a really good job of it because she had many clients. Mga regular ang karamihan. Padami pa nang padami ang mga iyon.

Talagang nag-e-effort si Moira. She went to dance classes to keep herself in shape and updated with the latest trends in music and dancing. Dati siyang member ng dance troupe ng school nila at hilig talaga ang pagsasayaw. It was her means of escape.

Kinusot niya ng kamay ang mga mata nang maramdaman na magsimulang mag-init ang mga iyon. Hindi niya hahayaan na bumalik na naman sa nakaraan ang diwa niya.

Bumangon na siya at hinubad ang costume niya. When she caught a glimpse of herself in the mirror, she walked over to it to look at her body. Her breasts were not so big but they were firm and well-rounded. She had a V-line tummy and long, toned thighs and legs. Bunga iyon ng pagpapagod niya sa gym, pati na rin ng dance classes. She didn’t have the face of a goddess but her body was the stuff wet dreams were made of. And that body was now longing for someone to bring fire into it.

Dahil sa pag-imagine ni Moira ng maiinit na eksena tuwing nagpe-perform, kapag natapos na ang palabas ay nakakaramdam talaga siya ng pagnanasa. The desire wouldn’t ebb as easily as it flared up. Kaya ngayon, habang nakatingin sa sarili, pinag-aaralan ang anatomy niya na nagpapabaliw sa mga lalaki, ay hindi niya mapigilan na hawakan ang kanyang katawan.

Her hand first went to one breast. Hefting it in her hand, she slowly pressed the firm flesh. Napapikit siya sa sagitsit ng kuryenteng dala niyon sa mga kalamnan niya. Mapapapikit na dapat siya pero piniling manatiling nakabukas ang mga mata. Somehow, seeing in the mirror what she was doing to herself increased the intensity of the sensations it was creating.

Dumakot ang kamay sa dibdib niya, pinipiga na ang malambot niyang kalamnan. And somehow, in her imagination, she once more saw the figure of that man in her fantasies. Nakatayo ito sa likod niya at ang kamay nito ang nakadakot sa kanyang dibdib…

He kissed her on her neck, his tongue dipping into her skin and tracing circles on it, sensitizing it. Unti-unti ay bumaba ang mga labi nito. Nagpunta iyon sa batok niya, sa balikat, sa likod.

Hinila siya ng lalaki paharap nang eksaktong nasa lebel na ng kanyang dibdib ang ulo nito. Sa pagpihit ni Moira ay sinukol nito sa loob ng bibig ang utong niya. Agad iyong nanigas sa ginawang pagsipsip ng lalaki. Napaangat din ang ulo niya sa mainit na sarap na sumibat sa parteng pinaglalaruan ng dila ng lalaki. Napapaungol na siya. Ungol na lumakas nang maramdamang pinaghiwalay ng binti nito ang kanyang mga hita.

Parting her thighs with his leg, he started gliding his knee up and down her crotch. Natutumbok niyon ang dunggot niya, nadidiinan. Bitin pa roon si Moira kaya isinagad niya ang pundya sa matigas na tuhod. He pressed into her at the same time holding her tightly by the waist to pull her closer. He also sucked harder at her nipple…

Bumibilis na ang paglilikot ng kamay ni Moira sa dibdib niya. Nilalapirot na niya ang tuktok niyon. And then her other hand slid towards her core. Hindi na siya nagulat nang maramdaman kung gaano na kadulas iyon. She was so wet the moisture was seeping down her thighs.

Ibinuka niya ang mga matang naipikit pala nang hindi namamalayan. Seeing her hand moving between her legs turned her on all the more. Pinaghiwalay niya ang mga hita saka hinawi ng mga daliri ang pisngi ng kaselanan niya. She saw the wet, glistening entrance, swollen with need. Oh, how she longed to experience what it felt like to be penetrated by a man’s hard length. Maraming pagkakataon na rin naman niyang ipinasok ang isang daliri sa lagusan niya. But she knew it would be an entirely different experience to have a man’s organ pumping in and out of her.

Looking at her reflection, she slid a finger over her slippery knob. Nakagat ni Moira ang ibabang labi sa sidhi ng sarap na dala niyon sa kanya. Mas nadodoble pa nga dahil nakikita niya ang mismong ginagawa. It was such a turn-on to see her finger moving over her clit. Pataas nang pataas ang lebel ng sarap na bumabalot sa kanya. Iyong sinapupunan niya, naninikip na nang todo. She felt the intense clenching that was a sign that she was close to the brink.

Binagalan ni Moira ang paggalaw ng daliri. Hindi pa niya gustong sumabog. Prolonging the stimulation without letting it lead to climax usually led to a stronger, more intense orgasm. Imbes ang ubod niya ang padaanan ng daliri ay ang gilid na lang muna ng kanyang lagusan ang hinagod niya. May dala pa rin iyong sarap, sapat para manatiling buhay ang pagnanasa sa sinapupunan niya pero hindi para umabot sa sukdulan.

She slowly, gently penetrated her core. Dahan-dahan lang ang galaw ng kamay niya para hindi mag-climax. Mabagal ang pag-urong-sulong ng hintuturo niyang mababaw lang din ang pagkakabaon sa mainit, masikip na lagusan.

“Aaaah…” Napaliyad si Moira. Hirap siyang pigilan ang katawang nasasabik na sa pagsabog ng kaligayahan.

Nakaharap pa rin sa salamin, umatras palayo roon si Moira hanggang sa magawa niyang maupo sa kama. Isinampa niya sa gilid niyon ang kanyang mga binti. Para siyang naka-squat pero imbes na nakaangat ang pang-upo ay nakasayad iyon sa kama. Dahil sa regular dance and exercise sessions niya ay kasing-flexible siya ng isang gymnast. Sitting on the edge of the bed with her legs open on either side of her was easy for her.

Sa posisyon niyang iyon, lalo nang nabuyangyang ang kanyang kaselanan. Kitang-kita niya nang ilusong ulit niya ang gitnang daliri sa nananabik na butas at ang paulit-ulit na paglabas-masok niyon. The heat started building up inside her again and once more she couldn’t stop the images from forming in her mind. Soon, it was no longer her finger that was plunging in and out of her…

Nakadapa sa pagitan ng hita ni Moira ang lalaki. Kanina ay panay ang himod nito sa dunggot niya. Napataas ang balakang niya nang sipsipin nito iyon nang madiin. The pressure was intense but it was not enough to bring her over the top. Kaya nga umangat ang katawan niya para mas mapitpit ang sensitibong ubod sa kanyang kaselanan ay dahil natakam na siyang marating ang tugatog.

The man gave her what she craved. Isinubsob nitong lalo ang mukha sa bukana niya. Kasabay ang pagsipsip sa ubod niya ay ipinasok nito ang hintuturo sa loob niya. As his finger slithered in and out of her, his tongue skimmed over her clit, the pressure increasing with every stroke…

Nakabuka na ang bibig ni Moira, napapasinghap sa sarap. Titig na titig siya sa sariling repleksiyon, pinapanood ang mabilis na paglusong at paglabas ng daliri niya. She was so wet her finger slid in and out with ease. Umaakyat na uli siya papunta sa kataas-taasang ligaya. Sa bawat pagsagi ng kanyang inner walls sa daliring umaatras-abante sa loob niya ay para siyang natatangay ng alon papunta sa isang lugar na pinakahahanap-hanap.

Soon her toes started clenching. Naninigas na ang mga muscles sa binti at hita ni Moira sa kakasikad niya. Nang nararamdaman na ang lapit-lapit na ng tugatog na inaabot ay pinisil niya ang dunggot niya. With a loud cry, she catapulted over the brink. Her core clenched and unclenched, the spasm brought about by her climax.

Kagaya ng lalaking nagpasarap ng sarili habang pinanonood ang pagsasayaw niya, patiyahang bumagsak sa kama si Moira, nanlalata dahil sa pagkawala ng naipong tensiyon sa sinapupunan.

If only the pleasure she felt was enough to satisfy her hunger, maybe she’d stop looking for a man who would make her feel the ultimate pleasure. Pero kagaya ng sinasabi ng mga kakilala, iba pa rin siguro kung may lalaki siyang katalik at hindi mga kamay at daliri lang niya ang kumikilos para paligayahin ang kanyang katawan.

But that would have to do for now. Sa ngayon ay wala pa siyang balak na bigyan ng permiso ang isang lalaki na magpakaligaya sa kanyang katawan, o ang paligayahin siya. Because even if her line of work was considered by some as something almost akin to prostitution, she was determined to be as clean as possible. Kahit pa sa konsiyensiya lang niya. Dahil kahit pa paulit-ulit igiit sa sarili na wala na siyang pakialam sa opinyon ng kanyang pamilya ay gusto ni Moira na mapapanatili ang dignidad kung makakaharap man niya ang mga ito. Ayaw man mangyari, narinig pa rin niya sa isipan ang sinabi ng kanyang daddy nang malaman kung ano ang pinagkakakitaan niya.

‘‘You just proved to me that you’re good for nothing. No, you’re even worse than that. You are filth. Salamat na lang pala at hindi ka na nakatira sa poder ko.’’

Para lalong lumaki ang distansiya sa pagitan nila, at para huwag siyang maakusahan nito na napakalaking kahihiyan niya sa pamilya ay ibang pangalan ang ginagamit ni Moira.

Her real name was Ma. Olivia Hontiveros and almost everyone she knew called her Libby. Nang palayasin siya ng ama sa bahay nila halos tatlong taon na ang nakakaraan ay ginamit na niya ang pangalang Moira Lopez. Apelyido iyon ng lola niya sa mother’s side noong dalaga pa ito. Siguro naman ay wala nang maisusumbat sa kanya ang daddy niya kung ganoong nilakihan pa niyang lalo ang distansiyang nakapagitan sa kanya at sa pamilya nila. Itinatanggi rin niya na anak siya nito kapag minamalas na may nakakakilala sa kanya.

‘‘Kamukha ko lang siguro iyong babaeng sinasabi ni’yo.’’ Standard reply niya iyon.

Bumangon na mula sa kama si Moira para magpunta sa banyo.

“I am doing what you dared me to do. I am making it on my own.” Sa isip ay daddy niya ang sinabihan ng mga salitang iyon.

But the means by which she was making it, well, that left a lot to be desired. In fact, it pisses off her dad that she ended up that way. Pero iyon nga rin ang isang dahilan kung bakit napili ni Moira na manatili sa propesyong iyon. Somehow she liked the idea that she was making a living out of something that his dad definitely didn’t approve of. Pambawi iyon sa panahong halos gawin niya ang lahat makuha lang ang approval nito. Which he never gave her. So she stopped giving a damn. Or so she kept telling herself.

Marahas na pagbuga ng hangin ang pinawalan ni Moira nang madiskubre na bumibigat na naman ang kalooban niya. Padarag niyang tinalikuran ang repleksiyon at naglakad na papunta sa banyo para maligo. Her next appointment was still in the afternoon. Mahaba pa ang oras niya kaya mamamasyal muna siya sa mall.

“I SAID go away!” Kasabay ang pagsigaw ay tinabig ni Gabe ang tray na dala ng katulong. Lumipad iyon mula sa kamay ng kawaksi at kumalat sa sahig ang laman na agahan. Natakot na siguro ang katulong, ni hindi na nagtangkang ligpitin ang kalat. Nagtatakbo na ito palabas ng kuwarto.

Inihilamos ni Gabe ang kamay sa mukha nang wala na ang babae. He hated it that he had terrorized someone again. Kung bakit naman kasi ang tigas ng ulo nito? Sinabi na niya na ayaw niyang kumain. Nagbilin na siya na huwag iistorbohin sa kuwarto niya, huwag siyang pupuntahan kung hindi niya tatawagin ang sino man sa mga kasambahay na nandoon pero kinatok-katok pa siya kanina, kinulit na mag-agahan. Nasinghalan pa tuloy niya.

“Oh, for heaven’s sake!” Gigil siyang napabulalas nang makarinig na naman ng panibagong katok sa pinto. Lalong kumulo ang dugo niya nang bumukas iyon kahit hindi niya binibigyan ng permiso ang nasa labas na pumasok na.

“Ano ba sa iwan n’yo akong mag-isa ang hindi n’yo maintindihan…”

“Tumahimik ka kung ayaw mong sampigain kita.”

Naputol ang panenermon niya nang marinig ang boses ng dumating. Si Manang Ising, mayordoma ng lola niya at naging yaya niya noong bata pa siya. Kagaya ng katulong na natakot sa kanya kanina, may dala itong tray na may lamang pagkain.

“Subukan mo lang na paliparin ito at makikita mo ang hinahanap mo,” banta nito. Bantang malamang na tototohanin.

“Wala akong gana, Manang,” sabi na lang ni Gabe, pinilit gawing malumanay ang tono. Siguradong makakarating sa lola niya kapag umasta siyang spoiled brat sa harap nito. Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit nagpakahinahon siya. Isa si Manang Ising sa iilang tao na nirerespeto niya.

“Paano ka lalakas kung lagi kang walang kinakain? Ayaw mo na bang makalakad uli?”

“Hindi na ‘‘ko makakalakad uli kahit ubusin ko lahat ng pagkain sa mundo,” sagot niya.

Nagpakawala ng hangin ang babae.

“Gabriel…” Naninita ang tono ni Manang Ising.

“Manang, please, nakikiusap ako. Gusto ko lang mapag-isa,” hayag niya, mababa ang boses.

“Hindi ka ba naiinip sa pag-iisa mo?” tanong nito. “Kung ako nga na may nakakausap, kung minsan ay gusto pang mabaliw sa pagkabagot, paano ka pa? Hindi ka lumalabas ng kuwarto mo. Iyong mga bumibisita sa iyo, hindi mo hinaharap. Gaano katagal na pag-iisa pa ba ang kailangan mo?”

Habambuhay, sa loob-loob ni Gabe. If only you people would leave me alone.

Mas mabuti pa siguro kung bumalik na lang siya sa townhouse. Bakit pa kasi nagpapilit pa siya kay Lola Lillian na tumira sa bahay nito? Bakit nagpaapekto sa pangongonsiyensiya nito na hindi na ito nakakatulog sa pag-aalala sa kanya?

Kunsabagay, ang hirap din kasing mabuhay mag-isa sa kalagayan niya, lalo pa noong hindi pa siya masyadong nakaka-recover, physically and emotionally, sa nangyaring aksidente sa kanya.

Aksidente? Mapaklang ngiti ang lumabas sa labi ni Gabe. You brought it upon yourself, dude.

“Gagaling ka pa kung gusto mo. Kailangan mo lang pilitin ang sarili mo.” Salamat na lang at nagsalita ulit si Manang Ising. Kung hindi ay mahahatak na naman pabalik sa nakaraan ang diwa niya.

“Pinilit ko na, Manang. Pero hindi talaga kaya. May mga bagay siguro talaga na hanggang doon na lang,” sagot ni Gabe.

“Kung ganoon, eh, di tanggapin mo ang hangganan na sinasabi mo at mabuhay nang ayon sa hangganan na iyon. Sa ginagawa mo…”

Itinaas ni Gabe ang kamay niya. “Please, Manang, bundat na ‘‘ko sa sermon na ibinibigay sa ‘‘kin ni Lola. Huwag ka nang makidagdag.”

Napailing-iling ang mayordoma. Mukhang naramdaman na wala itong mapapala kahit dakdakan siya maghapon kaya inilapag na lang ang tray sa mesang malapit sa kanya.

“Kainin mo ‘‘to. Kung hindi, kukurutin kita sa singit, sinasabi ko sa iyo. Pababalikin ko rin dito si Flora para linisin ‘‘yang kalat. Huwag mo siyang sisindakin kundi, hindi lang kurot ang ipapatikim ko sa iyo,” sabi nito bago lumabas ng silid.

When he was alone once more, Gabe almost wished the old woman would come back, especially when he felt the flood of memories threatening to engulf him once more. Kahit pinigilan, ayaw paawat ng paglalaro ng mga eksenang pinipilit niyang kalimutan sa isipan, mga tagpong nagdala sa kanya sa silyang de gulong na kinauupuan at mukhang hindi na matatakasan kailanman…

Self-acceptance: A 14-letter Step For A Better You

This article was originally written by Alexandra Javier for Luscious Gods Trilogy Book 1: Hades, The Hollywood Hunk

“Let go of things you think you’re supposed to be and be who you are.” 

–Author unknown.

Kaya mong magmahal ng iba pero hindi mo kayang mahalin ang sarili mo. Kaya mong mapasaya ang iba, pero hindi mo kayang mapasaya ang sarili mo. Higit sa lahat, kaya mong tanggapin ang flaws ng iba pero hindi mo kayang bigyan ng acceptance ang sarili mong imperfections.

What kind of person are you, then?

There are many, many factors affecting a relationship. Sa sobrang dami, minsan ay hindi na natin alam kung saan tayo nag-fail kaya nawala ang love sa atmosphere. Minsan, clueless tayo kung bakit hindi pa rin sapat ang mga halik at yakap na nakukuha natin mula sa isang tao. Bakit uso pa rin ang selos? Bakit uso pa rin ang self-issues?

Laging nasa paligid ang selos. Lagi kang natatakot na baka bukas, hindi ka na niya mahalin. Na baka bukas, may makita na siyang much better kaysa sa iyo. Naroon ang insecurity mo. Kapag tumagal na ang relasyon, makikita na ng partner natin kung sino ba talaga tayo. Kung ano ba ang mga kapintasan natin.

Kung minsan, darating pa tayo sa punto na hindi na natin makita ang unang dahilan kung bakit tayo nagmahal. Itinatanong natin sa sarili natin kung kamahal-mahal ba talaga tayo, kung sapat ba tayo, o kung saan tayo nagkukulang.

Ang pinakamagandang bagay na puwede mong iregalo sa sarili mo bilang isang individual ay ang self-acceptance.

Self-acceptance.

Kung babasahin mo, parang napakadali. Maikling English word. Pero kung susubukan mo nang i-apply pagkatapos mong gumawa ng isang milyong kapalpakan sa buhay at malugmok sa hindi mabilang na problema, hindi.

Naalala ko noong nanggaling ako sa isang toxic relationship at may nakilala akong lalaking nahigitan pa ang standards ko pagdating sa isang lalaki. Tinanong ko ang sarili ko kung babagay ba ako sa kanya. I am an average-looking girl, he is handsome. Galing ako sa mahirap na pamilya’t walang mga magulang, samantalang siya ay galing sa may-kaya at buong pamilya.

Marami akong kapintasan na nakita sa sarili ko. Lagi ko iyong sinasabi sa asawa ko. Hanggang sa dumating sa punto na hinawakan niya nang mahigpit ang mga kamay ko at sinabing: “Mahalin mo `yong sarili mo, Love. Kasi paano ka mamahalin nang buo ng ibang tao kung hindi mo magawang tanggapin ang sarili mo.”

And that’s it! Iyon ang pinakatamang narinig ko. Kailangan nating tanggapin at mahalin ang sarili natin. Kailangan nating matutong tanggapin kung ano ang flaws na mayroon tayo. Ang mahalaga, sinusubukan nating gawing mas makabuluhan ang buhay natin sa bawat araw.

Sinabihan ka ng masasakit na salita? Huwag mong pansinin. Niloko ka? Patawarin mo. Tinawag ka ng kung ano-ano? Ngumiti ka. Dahil walang taong perpekto. Pero kaya mong maging taong malawak ang pang-unawa. Kung hahayaan mong mamahay lang sa puso mo ang mga sakit at sama ng loob, paulit-ulit mo lang ding ito-torture ang sarili mo. Paulit-ulit mong maaalala na nagkamali ka, na nagkulang ka, na sumobra ka, na minsan ay bumagsak ka, at na minsan ay naging tanga ka sa buhay.

Simulan mo ang pagbabago sa sarili mo. Simulan mong tanggapin kung sino ka. Hindi ka kasingganda ng mga iniidolo mong artista? May maipagmamalaki ka pa ring natural beauty. Hindi ka kasing-sexy ng mga modelong nakikita mo? Ayos lang. Nakakain mo naman nang tama ang lahat ng gusto mo. May stretchmarks ka? Walang problema. Ibig sabihin, tao ka.

Mahina ka sa mga bagay-bagay? Hindi `yan totoo. You’re good at something pero hindi mo makita dahil minamaliit mo ang sarili mo. You are created to be you. You are created to be a human being. Taong natututo sa mga pagkakamali.

Heto ang salamin. Tingnan mo ang sarili mo at sabihin mo ang lahat ng papuring gusto mong marinig mula sa iba. Maaaring pagdamutan ka ng compliments ng iba ngunit huwag na huwag mong pagdamutan ang sarili mo.

A flower is already a beautiful flower before people were mesmerized by its beauty…

Were you able to read Alexandra Javier’s “Luscious Gods Trilogy Book 1: Hades, The Hollywood Hunk”? Let us know your favorite moments in the comments below!

“The reality is hate and hurt mirror back until you decide to put an end to it.”

This article was originally written by Maki De Luna (Makiwander) for “Temptation Island: Cruel Intentions.”

It was early for me to realize that people will bend you to your breaking point until you give up. It is easy to hate guts, and to hate people who rarely bows down. I was called names, insulted and hated for being who I am. It hurts. Sinubukan kong ibukas ang bibig ko para sa isang palahaw na iyak pero pinalitan ko iyon ng makinang na ngiti kaya muli lang nila akong sinaktan. Hindi ako nabali, mas naging matatag pa nga. Tinabangan akong maging mabuti dahil halos lahat ay naging masama.

Gusto nilang makita ang pagluhod ko pero binigo ko sila. They kept on trying and every time, it silently left a scar on my being, until it grew to a conclusion that I am not lovable so I was uncapable of loving, too. I found hurting and hating amusing just like those people. I felt powerful because I inflict pain and I scared people away.

 My goals were to be stronger and to make my haters stay behind and below me. It was my defense mechanism. I ended up throwing the hate back, three times more than they attempted, they felt my wrath, my hatred and I victimized many. Nakatagpo ako ng kaligayahan sa pagpaparusa sa mga tao. My only dream was to prove my worth, not for myself but for people.

But I got tired. Tiningnan ko ang repleksiyon ko sa salamin, I look unhappy. I revisited my life and noticed so many things lacking. I missed life because I tried being the alpha, on the dominating end. Tumanggi akong maging api kaya ako ang nang-api; ang masaktan kaya ako ang nananakit. I don’t live for myself anymore but for people’s impression and respect that I hungered.

In return, they call me wicked, but I know I am insecure. They call me heartless, but I know I am just broken. Maybe they are right, the strongest ones are the weakest. Luckily, I met a person who started appreciating me by doing little things. He who counts my gifts rather than my shortcomings. All the hate and hurtings from the past now resonates happiness because here I was, flawed but was loved truly. I learned from him who cared selflessly and tried his best to avoid bringing me to my breaking point. He who believes that we don’t break people, we fix them—I was fixed by his patience and compassion, he pulled me up from my drowning self. He taught me to return kindness on envious and negative people because they need things that they don’t have.

I was healed realizing that we cannot control people but only how we respond to it. I decided to focus on being better, because if hate and hurt mirrors back, so is joy and love too. I want to live in a world where people knows no hurt nor hate, only a world that appreciates both strength and weaknesses and falls in love to it.

Have you read Maki De Luna’s “Temptation Island: Cruel Intentions”? Share your favorite moments in the comments below!

RED ROOM: WHY EROTICA?

Since the dawn of knowledge, man was already possessed with a basic human need that is physically stimulating in nature. Man himself reciprocated with a kind that is mentally stimulating—his writing. Thus erotic literature was born.

Through time, erotic fiction evolved, emerging from the underground and becoming a genre in its own right. Readers, too, evolved, breaking out of their shells, getting rid of inhibitions and the shame initially attached to the genre.

Today we have erotica, defined as “any artistic work that deals substantively with subject matter that is erotically stimulating or sexually arousing but is not pornographic.”

Red Line Media Publishing, Inc. (RLMPI) adheres to the tenets of the genre and is cognizant of the needs and clamor of erotica fans and readers—hence its book imprint Red Room.

Under Red Room are fictional stories and accounts of human sexual relationships, catering to target readers: enlightened, sophisticated, uninhibited, intelligent women—and men.

Since its inception and early releases, Red Room has been hailed as a breakthrough in publishing in that the book imprint is published by a major publishing company. It broke existing taboos and made erotica a mainstream reading fare.

Today, Red Line Media has assembled a stable of elite erotica writers and authors, published numerous titles that eventually became best-sellers, and has gained an enthusiastic following from readers and fans.


Red Room books are available at Precious Pages stores and other regular outlets. For more details (releases, outlets, submissions, workshops), follow us on social media via https://www.facebook.com/redroombooks/

Writers’ Confession: Shey Woods’ Inspiration for her Red Room Novel, “The Innocent Cougar”

shey-woods-the-innocent-cougar

Naisulat ko ang Innocent Cougar dahil sa isang “baby boy” na muntik na maging parte ng buhay ko. Muntik lang dahil kinulang ako sa guts. Hindi kasi ako tulad ng heroine na si Iza na kayang-kayang harapin ang challenges ng isang May-December romance. Fueled by all the regrets of the things that could have been, nabuo ko ang plot ng Innocent Cougar.

Ang istoryang ito na yata ang pinaka-challenging sa lahat ng mga naisulat ko. Kung minsan kasi kapag masyadong malapit sa puso, mahirap pakawalan. May mga ilang sitwasyon sa librong ‘to ang nangyari talaga sa real-life. Kung ano-ano man ang mga iyon, kayo na ang bahalang mag-isip.;)

In Bed With My Ex

NOON pa man ay alam na ni Kim na mapaglaro ang tadhana. Pero hindi niya inaasahan na magiging biktima uli siya nito.

Mula sa kinatatayuan, kitang-kita niya kung paano makipaghalikan ang magaling niyang boyfriend sa isang maskuladong lalaki na halos makita na ang itinatago sa harap. Nakayakap si Edgar sa lalaki, ang isang kamay nito ay humihimas sa hubad na dibdib ng kahalikan.

Parang nawalan ng kulay ang mukha ni Kim sa nasaksihan. Hindi siya nakagalaw nang ilang segundo… o minuto. She was such a fool. An idiot. Noong nanligaw si Edgar sa kanya, naitatak niya sa isip na ito na ang pinakamatinong lalaki na hinihintay niya. Ito na ang magpapalaya sa kanya sa tatlong taong kalungkutan.

Pero nagkamali siya. Maling-mali siya ng inisip. Mali rin siya ng hinala sa kinalolokohan ni Edgar dahil hindi babae ang kinalolokohan nito, kundi lalaki!

Napatiim-bagang si Kim habang nakatutok ang mga mata sa dalawang lalaki. Kumukulo ang dugo niya dahil sa galit. Pakiramdam ng dalaga ay isa siyang bulkan na anumang oras ay sasabog dahil sa sobrang galit.

Nakahanda na siyang sugurin ang walanghiyang lalakerong boyfriend niya, pero natigilan siya.

Gagawa lang siya ng eksena kung susugurin niya ngayon ang manloloko niyang boyfriend. Sa huli, siya rin ang mapapahiya.

Kinalma niya ang sarili. Pero hindi niya maialis sa isip ang pakikipaghalikan nito sa kapwa lalaki. Biglang rumehistro sa isip ni Kim ang mga sandali na ginagawa nila iyon ni Edgar. Labi sa labi, dila sa dila.

Eeew!

Ibinalik niya ang tingin sa mga ito. Wala na ang mga walanghiya. Kumuha siguro ng kuwarto. Gahd. Parang hindi niya kakayanin. Gusto niyang mandiri. Pumatol siya sa beki?

God, she needed a drink. Gusto niyang lumaklak, lunurin ang sarili sa alak.

At iyon nga ang ginawa ni Kim. Miserable siyang lumaklak habang ang mga nasa paligid ay nagkakasiyahan. Mahina siyang napamura at inisip ang mga pagdududa niya kay Edgar. Oo, mali siya. Napatunayan niyang hindi nambababae ang boyfriend. Nanlalalaki lang ito.

Fuck.

Tumayo siya. Gusto niyang makausap si Edgar. Kailangan makompronta niya ito bago siya umalis sa lugar na iyon.

Pero biglang nagdilim ang paligid. Hindi alam ni Kim kung ano ang nangyari. Kasunod niyon ay narinig niya ang hiyawan ng mga customer na bakla at matrona. Nagsimulang tumugtog ang “Pony” ni Ginuwine. Lumabas sa stage ang isang lalaki.

Isang matipunong lalaki na maihahalintulad niya ang katawan sa mga napapanood niya sa Hollywood films. Gayang-gaya nito ang outfit ni Channing Tatum sa Magic Mike. Natatakpan ng suot nitong red cap ang mga mata ng lalaki at hindi niya maaninag nang husto ang mukha nito dahil sa malilikot na ilaw.

Nagsimulang sumayaw ang lalaki at nagpatuloy naman ang hiyawan ng mga customer.

Hindi maiwasan ni Kim na panoorin ang paggalaw ng lalaki sa ibabaw ng stage. Napaka-sexy ng pagsayaw nito at napakaswabe. Pinunit nito ang puting tank top. Bumibigat ang paghinga niya sa nakikita.

Diyos ko. Legal ba ang ganitong uri ng kakisigan? Parang isang mandirigma sa isang alamat ang ganda ng katawan nito. Every inch of him was perfection.

Napalunok si Kim nang gumiling ito sa sahig at sumayaw na parang may katalik ito. Lumakas ang hiyaw ng mga nanonood. Si Kim naman ay tahimik lang na pinapanood ang swabeng paggalaw nito. Sandali siyang napapikit. Isang imahe ang nabuo sa kanyang isip: Siya, pawisan at walang saplot habang nasa ilalim ng lalaki. Gumagalaw ito sa ibabaw niya, ang pagkalalaki ay nakabaon sa kaibuturan niya.

Mahinang napamura si Kim. Muli niyang ibinalik ang tingin sa lalaki. Nagulat siya nang makitang nakatingin din ito sa gawi niya. May mapang-akit na ngiti sa mga labi nito. Napalunok siya. Hindi niya maintindihan pero pakiramdam niya ay pamilyar ito sa kanya. Ang swabeng galaw ng lalaki, ang hugis ng mukha nito, ang matipunong katawan nito. Parang may naaalala siya.

Mali… Imposible.

Nababaliw na yata si Kim. O mas tamang sabihin na nakainom na talaga siya. At siguro, dala lang iyon ng galit niya kay Edgar, o ang kanyang lungkot. Kaya naghahanap siya ng panandaliang saya, ng aliw. Naaakit lang siya ngayon sa isang stripper kasi brokenhearted siya. Dapat ay umalis na siya ngayon din.

God, she was better than this.

Tumayo na si Kim mula sa kinauupuan. Paalis na sana siya nang maramdaman na may humawak sa kanyang braso para pigilan siya. Pumihit siya at nakita ang lalaki.

“What the—”

Hinila siya nito at dinala sa harap. Nakapaskil sa mga labi nito ang pilyong ngiti. Hindi na niya napagtuunan ng pansin ang mukha nito nang magsimulang mag-iba ang music. Nakaramdam siya ng pagkaasiwa nang dumikit ang matipunong katawan nito sa kanya. She could feel the hard muscles of his body against her soft, feminine body. Tumatama ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang pisngi. Nakakaakit ang amoy ng bibig nito. Major turn-on pa naman niya sa isang lalaki ang mabango ang hininga. Just like Die—

Oh, not again! Don’t mention his name, for God’s sake.

Nag-angat siya ng tingin. Malilikot ang ilaw sa naturang bar kaya hindi masyadong maaninag ni Kim ang mukha ng lalaki. But one thing was for sure: Guwapo ito. Lahat naman siguro ng stripper at call boy doon ay guwapo. Kung hindi, siguro ay hindi mahuhumaling ang boyfriend niyang tinamaan ng kidlat.

Breathe in, breathe out.

“Look, Mister. I have no time for some—”

Naputol ang sasabihin ni Kim nang masilayan niya ang ngiti ng lalaki—ang pamilyar na ngiti na may bahid ng kapilyuhan.

Kumunot ang kanyang noo. That smile.

Pamilyar kay Kim ang ngiting iyon. Ang pantay-pantay at mapuputing ngipin. Kahit labag sa loob, hindi niya napigilan ang pagbalik ng alaala ng partikular na taong naging bahagi ng kanyang buhay. Ang lalaking minahal niya nang lubos. Ang minahal niya sa loob ng mahabang panahon.

Hindi maaari.

The Best Sex Position For Your Zodiac

Every zodiac sign has something that’s unique to them and that includes which way they like their sex. Are they a bit kinky or is it straight on missionary for them? Here are the sex positions the stars suggest will do it for each sign. Get ready to get him off so well that he’ll be begging for more.

 

Aries: Doggy-style

doggy-style

It’s no surprise that Aries men like it rough — they’re the sign of the ram after all, and they also like to show off a little. Erotic doggy style uses a number of pillows which act as constraints. If you can do it in front of a window or outside, adding a touch of the exhibitionist, then the Aries man will love showing off his raw passion and his carnal kink.

 

Taurus: Missionary Man

missionary

Sure, a Taurus man may be a bit basic in his favorite sex position, but what makes him a little different is his amazing endurance. He’s going to go on and on forever, and when he finally reaches climax, it’s going to be incredible. To enhance his experience, make sure to have some candles burning, the lights dimmed, and soft music playing. The ambiance of the encounter is key for a Taurus.

 

Gemini: Threesome

threesome

While a threesome may not be one specific position, it’s the key to mind-blowing sex for a Gemini. Geminis have a lot of energy, and will be sure that no one gets ignored.

 

Cancer: Sitting Up Cowgirl

sitting-up-cowgirl

The Cancer man is the most considerate and unselfish lover in the zodiac. In other words, what turns him on is making sure that you’re turned on. With the Standing Up Cowgirl, your Cancer man can see your face and feel slightly dominated without it getting too kinky.

 

Leo: Standing Up

standing-up

Leos need to be admired at all times, so make sure to stroke his ego as well as any other part while having sex. Ask your partner what they want you to do and then do it, making sure that you can both see each other’s and your own bodies in the mirror.

 

Virgo: Lotus

lotus

Virgos believe in practice makes perfect, so they will do a position over and over again until they get it right. The Lotus position, with him sitting on the floor and you slowly sitting down on him as you wrap your legs around his waist, will allow you to look deep into each other’s eyes, while having deep penetration. It’s trickier than it seems, which will appeal to the Virgo man.

 

Libra: Scissors

scissor

Libras like balance, and in this position neither partner is more dominant or submissive, as both are engaged in similar movements.

 

Scorpio: Any kinky position

kinky

Scorpios love sex. Sure it might be a cliché, but that doesn’t mean it’s not true. They want their orgasms intense and they want them now — blindfolds, ropes, handcuffs, and anything that will heighten the experience. Scorpios also love edge play: being almost to orgasm and stopping, until they can’t take it anymore and practically explode.

 

Sagittarius: Backwards Doggy-style

backwards-doggy-style

Sagittarians are spontaneous, sexy, and wild. They’re always up for trying new positions and new scenery. Since they crave excitement, doing it outside adds that extra element that they love.

 

Capricorn: Deep Impact position

deep-impact

While it’s true that Capricorns are very hard-working and dependable, they have a freaky and dominant side to them. They do like to be in charge and they can be with the deep impact position. The woman lies on her back as the man sits on his knees facing her. She then rests her legs on his shoulders. The man grabs her thighs and holds them tightly while thrusting into her. It’s a powerful position and can lead to a very powerful orgasm for both parties.

 

Aquarius: Variety

variety

You’re going to have to pull out your entire bag of tricks to fully satisfy an Aquarius. The more sex positions, the better, and that includes variations of all of them. By the time you’ve worked your way through half the Kama Sutra, your Aquarius man will be totally spent, but completely happy.

 

Pisces: Spooning

spooning

It’s intimate and loving and gives full body contact — everything that Pisces desire. Pisces can take his time touching your body before even attempting intercourse.

 

Sources:

http://www.yourtango.com/2016292826/sex-position-he-goes-crazy-for-per-his-zodiac-sign

http://www.askmen.com/dating/love_tip_250/279_love_tip.html

 

All About Mandie Lee

Writer for WordPress (Mandie Lee)

 1. What is the story behind your pen name?

Mandie is from Mandy, the name of my heroine from my first ever approved manuscript in My Special Valentine. Lee is my husband’s middle name.

 

 1. When did you start writing?

Professionally (naks), nag-start ako mag-submit ng manuscripts sa mga publication mga late 2003.

 

 1. Why did you choose erotica?

Kasi green-minded ako. Haha! Kasi ganito ‘yun, nagsusulat na ako noon sa MSV ng stories na may sexy theme, tapos sa PHR din; kaso may mga time na pinapabawasan ng editor sa akin ang love scenes kasi masyadong detailed daw. So, noon ko pa gusto na sana may imprint na ang PHR for matured readers para wala nang putol-putol. Kaya nang nagkaroon ng Red Room, gora na ako sa erotica! 😉

 

 1. Is there any inspiration behind your erotic novels?

Parang wala naman. Basta nakakaisip lang ako ng stories na okay na gawing erotic.

 

 1. What’s your dream writing project?

Erotic romance na graphic novel. Haha!

 

 1. Which among your novels is your favorite? Why?

Sa PHR, ‘yung Old Flames siguro. First 256 pages ko kasi ‘yun, saka first din na serious ang kuwento. Gusto ko rin ‘yung A Night To Surrender at No Money, No Honey. Sa Red Room naman, I’d say, ‘yung Heat. Gusto ko ‘yung characters nina Kenneth at Sydney saka challenging isulat ang kuwento nila.

 

 1. Out of all the novels you’ve written, who’s your favorite character? Why?

Ay mahirap yata ito. Madami sila, eh. Pinaka-love ko siguro sina Kent Marcellano (Seducing Kent), Alden Jalandoni (Mutual Pleasure) at Kenneth Nikolas (Heat). Type ko ang heroes na tahimik lang pero nasa loob ang kulo, ‘yung nice guys tapos sa sex ay mga beast mode. Hahaha! Sa female characters naman ay halos lahat sila.

 

 1. Many writers have “writing rituals.” Some listen to music, others find it easier to write when it’s raining, and some even paint their nails before writing. How about you, what sets your mood in writing?

Basta sinipag ako at nakapagpahinga from my day job, kahit anong oras pa ‘yan. 🙂

 

 1. Who is your favorite writer? Why?

Agatha Christie and John Grisham. Mga stories nila ang type kong basahin. Hehe!

 

 1. Have you tried writing a series? If not, any plans of trying it in the future?

Sa MSV, may mga mini-series ako doon. Sa PHR, may trilogy naman ako. Far, far future pa siguro kasi wala ako masyadong time magsulat nang madamihan.

 

 1. How do you handle writer’s block?

Hindi ko pinipilit. Hinihintay ko na lang bumalik ‘yung muse ko.

 

 1. What is your most unforgettable fan encounter?

‘Yung may reader akong gumawa ng scrapbook at ipinadala sa akin. 🙂

 

 1. How do you deal with the bashers?

Pag ang pagsusulat ko o books ko ang nilait, keri lang. Pero pag personalan na ang banat, papatol din ako.

 

 1. What can readers expect from you in the near future?

I’m planning a trilogy for Red Room. Sana matuloy. 🙂